Algemene voorwaarden

Slaapkenner is een handelsnaam/samenwerkingsvorm van Euretco B.V. (KvK 20076107) kantoorhoudend te Hoevelaken. Zie www.euretco.com voor meer informatie.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Slaapkenner noch Euretco B.V. of aan haar gelieerde bedrijven aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Bezoekers kunnen met hun vragen over deze disclaimer terecht op www.slaapkenner.nl.

Op het functioneren van de website is het Nederlands recht van toepassing.